Od paganskog do hrišćanskog i opet natrag

Saint Paul

Od paganskog do hrišćanskog i opet natrag

Rimske ruševine su svuda na Balkanu.

Roman street in Sofia, Bulgaria
Nedavno otkrivena rimska ulica u Sofiji, u Bugarskoj.

Rimljani su, posle Batonskog ustanka, provinciju Ilirik naselili vlastitim narodom. Područje je prvo bilo pagansko, a sam sveti Pavle propovijedao je kroz Ilirik. Do 300. godine 10% rimskog carstva bilo je hrišćansko. U posljednjim izdisajima paganske većine, Dioklecijanov progon bio je posebno jak na Balkanu – čak je ubio sirmijumskog biskupa.

The martyrdom of Irenaeus of Sirmium
Mučeništvo Irineja iz Sirmijuma

Ali u roku od deset godina hrišćanstvo je bilo potpuno legalno. U roku od dvadeset godina rimska vlada bila je sponzor hrišćanske konferencije poput Prvog nicejskog sabora.

Roman church in Sofia, Bulgaria
Mala rimska crkva nedavno otkrivena u Sofiji u Bugarskoj

Hrišćanstvo se potpuno integriralo u rimsko carstvo. A onda su došli Slaveni. Hrišćanski Balkan je ponovo postao paganski. Sve dok opet nije bio hrišćanski. Religija je na Balkanu od početka bila vruća tema. Od razvoja proto-hefestejskog kulta među Ilirima na području sadašnjeg Vukovara, Hrvatske, do rimskog desetkovanja Ilira, do preuzimanja hrišćanstva, vraćanja na paganstvo i ponovnog krštenja u hrišćanstvo, postavljena je pozornica za dvije hiljade godina vjerskih sukoba. Uslijedili su raskol u hrišćanskoj crkvi, krstaški ratovi po Bosni i prelazak na islam; samo dokazujući da je Balkana uvijek bio laboratorija za evropsker sistame vjerovanja .

Više o Rimskom carstvu na Balkanu:

Postati hršćanin, postati paganin

Vrlo balkanski rimski carevi

Ilirski revolt

Tags

Translate »

Sign In Red Africa Travel

For faster login or register use your social account.

[fbl_login_button redirect="" hide_if_logged="" size="large" type="continue_with" show_face="true"]
or

Account details will be confirmed via email.

Reset Your Password