PLEASE BEAR WITH US AS WE UPDATE OUR SITE TO FEATURE ALL OF OUR NEW PRODUCTS AND POSSIBILITIES!

Posljednjih hiljadu godina balkanske historije priča se o tri sile koje se otimaju za novorođenče kao u biblijskoj paraboli o Solomonovoj mudrosti. Balkanska beba razapinjana je od Austrije do Rusije a sve vrijeme Osmansko carstvo je drži čvrsto za noge. Nesuglasice između latinske i bizantiske crkve rasle su u vrijeme kada su Osmanlije započele svoj …

Tags

Read more

Provincije Bosne i Hercegovine bit će okupirane i njima će upravljati Austro-Ugarska… Austro-Ugarska zadržava pravo formiranja garizona te vojnih i trgovačkih puteva na čitavom području (Sandžak iz Novog Pazara) drevnog vilajeta Bosne.  Diplomatska koda u Carinskom ratu, od 1906 do 1908, je poput muzičke kode Beatlesa u pjesmi „Hej Jude“, najduži dio cijelog komada. Tokom …

Tags

Read more

Ratovi na Blakanu se vrlo rijetko odvijaju zbog razloga za koji svi tvrde da je Casus belli. Ponekad se radi o političkom omalovažavanju povezanim s argumentom, ali obično se radi o novcu. Isto važi i za ekonomske ratove. Velike evropske carske sfere uticaja ukrštale su se na Balkanu i često se tamo sudarale. Nakon nezavisnosti …

Tags

Read more

Austrougarska je 1. marta 1906. odlučila da im je dosta onoga što su smatrali perfidnošću Srbije i odlučila je udariti balkansku zemlju tamo gdje bi je zaboljelo – odbijanjem ulaska srpskih proizvoda na austrougarsko tržište. Ova je uredba posebno pogodila jedan ekonomski sektor, a upravo je taj sektor ovoj krizi dao ime: Svinjski rat. Zabrana …

Tags

Read more

Mačke su uglavnom poznate kao nezavisna stvorenja koja vole slobodu. Ljudi su se dugo divili tim svojeglavim životinjama koje su oduvijek imale odvojen način života. Mačke su doživljavane kao graciozna, sebična, lukava i pametna stvorenja koja žive samo za svoje zadovoljstvo. Međutim, mačke uživaju u svojoj udobnosti i više su vezane za dom nego za …

Tags

Read more

Do Bitka kod Kumanova 23. – 24. oktobra 1912. godine, Prvi balkanski rat bio je na početku, ali već u punom jeku – bila je prelomna pobjeda srpskih snaga i poražavajući gubitak Osmanlija. Samo nedjelju dana ranije, 18. oktobra 1912. godine, srpski kralj Petar I izdao je svoju deklaraciju „Srpskom narodu“, kojom je pozivao na …

  • 9 Oktobra, 2020
  • Komentari isključeni za Francusko-srpska taktika i prusko-osmanska strategija u Kumanovu

Tags

Read more

„Ako želite imati ozbiljne nerede u Jugoslaviji ili izazvati promjenu režima, morate me ubiti. Pucajte u mene i budite sigurni da ste me dokrajčili, jer je to jedini način da napravite promjene u Jugoslaviji.” srpski kralj Aleksandar I italijanskoj vladi nakon Velebitskog ustanka 1932. godine. Na nesreću kralja Aleksandra I Karađorđevića, njegova lista neprijatelja bila …

  • 18 Septembra, 2020
  • Komentari isključeni za Apolutno balkanski atentat

Tags

Read more

Tokom Prvog svjetskog rata Balkan je bio dalek front, krvav i nasilan, ali daleko od brutalnog, masovno mehaniziranog klanja Belgije i Francuske. Tokom Balkanskih ratova, međutim, mašine koje bi pravile pustoš nad milionima Evropljana testirane su i usavršene, uključujući borbene avione. Prvi pilot ubijen u vazdušnoj borbi bio je bugarski vazduhoplovac Toradzeijev, koji se borio …

  • 9 Septembra, 2020
  • Komentari isključeni za Vazdušni borbeni gubici, pilotska licenca 1 i najstariji operativni avion

Tags

Read more

Devetnaesti vijek nije bio sjajno vrijeme za Osmansko carstvo. Nije bilo najgore vrijeme, to bi bio početak dvadesetog vijeka kada se sve urušilo. Ali za carstvo koje je bilo snažni osvajač Evrope izvan Azije, to je bila katastrofa. Pad Osmanlija bio je svima toliko očit da ga je car Nikolaj I, ruski, nazvao „bolesnikom Evrope“ …

Tags

Read more

Ratovanje na nacionalnom nivou u 21. vijeku zavisi od snaga u vazduhu. Vojske bez vazdušne podrške gube od neprijatelja sa modernim avionima i preciznim oružjem. Vazdušne snage bez kopnenih komponenata mogu pobijediti protiv brojčano nadmoćnijeg neprijatelja, zaustavljajući ofanzivu ili otvarajući put napadu, iako posebno ne mogu zauzeti teritoriju. Prvi svjetski rat (WWI) bio je prvi …

  • 12 Augusta, 2020
  • Komentari isključeni za Balkanski izum u borbi vazduh-vazduh

Tags

Read more
Translate »

Sign In Red Africa Travel

For faster login or register use your social account.

[fbl_login_button redirect="" hide_if_logged="" size="large" type="continue_with" show_face="true"]
or

Account details will be confirmed via email.

Reset Your Password